Adres Służbowy

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Katedra Matematyki i Informatyki
pokój 3003
ul. Armii Krajowej 13/15
42-200 Czestochowa
Polska

E-mail