Adres Służbowy

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Instytut Matematyki i Informatyki
pokój 3001
ul. Armii Krajowej 13/15
42-200 Czestochowa
Polska

Telefon służbowy

E-mail