Informatyka I

Semestr letni

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Przykład

Data Temat Wykład - plik w formacie pdf Zalecane Ćwiczenia
1.03.2018 UML wprowadzenie. Diagramy klas Wyklad1.pdf Zapoznać się z narzedziem Visual Paradigm.
1.03.2018 Związki między klasami. Diagramy obiektów Wyklad2.pdf Drawing class diagrams
8.03.2018 Diagramy przypadków użycia Wyklad3.pdf Drawing use case diagrams Documenting use case details
8.03.2018 Diagramy czynności Wyklad4.pdf Drawing activity diagrams - VP
15.03.2018 Diagramy sekwencji Wyklad5.pdf Drawing sequence diagrams
15.03.2018 Diagramy komunikacji. Diagramy czasowe. Wyklad6.pdf Drawing communication diagrams Drawing timing diagrams
15.03.2018 Przeglądowe diagramy interakcji. Diagramy maszyn stanowych Wyklad7.pdf How to Draw Interaction Overview Diagram?
How to Draw State Machine Diagram?
23.03.2018 Diagramy pakietów;
Diagramy komponentów;
Diagramy wdrożenia;
Diagramy struktur złożonych
Wyklad8.pdf
Wyklad9.pdf
Wyklad10.pdf
Wyklad11.pdf
How to Draw Package Diagram?
How to Draw Component Diagram?
How to Draw Deployment Diagram?
How to Draw Composite Structure Diagram?

Semestr Zimowy

Komputerowy skład tekstu w systemie Latex

Efekty kształcenia: Efekty-Kształcenia.pdf

Uwaga ! Zalecany edytor: TexStudio


Data Temat Wykład - plik w formacie pdf Zalecane Ćwiczenia
3(5).10.2017 Wprowadzenie do Latex
Latex01.pdf
lab1.tex, lab1-odp.pdf,
lab2.tex, lab2-odp.pdf,
lab3.tex, lab3-odp.pdf,
10(13).10.2017; Hierarchia dokumentu, Pakiet polski, Organizacja dokumentu typu książka, Zarządzanie dużymi dokumentami.
Latex02.pdf
lab1.tex, lab1-odp.pdf,
lab2.tex, lab2-odp.pdf,
lab3.tex, lab3-odp.pdf,
6.11.2017; Formatowanie akapitow. Style czcionek. Etykiety i wzajemne odwołania. Znaki specjalne. Znaki diakrytyczne. Ligatury. Cudzysłowy. Listy odwołań. Skorowidze.
Latex03.pdf idx.tex idx.pdf idx2.tex idx2.pdf idx3.tex idx3.pdf idx4.tex idx4.pdf lab4.tex, lab4-odp.pdf,
lab5.tex, lab5-odp.pdf,
lab6.tex, lab6-odp.pdf,
lab7.tex, lab7-odp.pdf,
13.11.2017 Numerowanie, wypunktowanie, opisywanie i liczniki. Listy własne. Środowiska: quote, verse. Regulowanie wielkości czcionki. Odstępy między liniami. Przypisy. Fonty. Latex04.pdf lab08.pdf, lab09.tex, lab10.pdf, lab11.pdf.
20.11.2017 Bibliografia. Latex05.pdf lab12.tex, lab13.tex, lab13-odp.pdf, bibtest.bib.
27.11.2017 Tabele i grafika. Latex06.pdf lab14-odp.pdf, lab15.tex, lab15-odp.pdf,
4.12.2017 Matematyka. Latex07.pdf lab16-odp.pdf,
11.12.2017 Prezentacje w Latex - Beamer Latex08.pdf kolory Przeczytaj: Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych. Wykonaj ok 10-o slajdową prezentację na dowolny temat. Prezentacja powinna zawierać przynajmniej jedeną tabelę, odpowiednie ilustracje, i dowolny inny element multimedialny.
8.01.2018 Algorytmy i listingi Latex09.pdf Lab18.pdf