Informatyka I

Semestr Zimowy

Komputerowy skład tekstu w systemie Latex

Efekty kształcenia: Efekty-Kształcenia.pdf

Uwaga ! Zalecany edytor: TexStudio


Data Temat Wykład - plik w formacie pdf Zalecane Ćwiczenia
3(5).10.2017 Wprowadzenie do Latex
Latex01.pdf
lab1.tex, lab1-odp.pdf,
lab2.tex, lab2-odp.pdf,
lab3.tex, lab3-odp.pdf,
10(13).10.2017; Hierarchia dokumentu, Pakiet polski, Organizacja dokumentu typu książka, Zarządzanie dużymi dokumentami.
Latex02.pdf
lab1.tex, lab1-odp.pdf,
lab2.tex, lab2-odp.pdf,
lab3.tex, lab3-odp.pdf,
6.11.2017; Formatowanie akapitow. Style czcionek. Etykiety i wzajemne odwołania. Znaki specjalne. Znaki diakrytyczne. Ligatury. Cudzysłowy. Listy odwołań. Skorowidze.
Latex03.pdf idx.tex idx.pdf idx2.tex idx2.pdf idx3.tex idx3.pdf idx4.tex idx4.pdf lab4.tex, lab4-odp.pdf,
lab5.tex, lab5-odp.pdf,
lab6.tex, lab6-odp.pdf,
lab7.tex, lab7-odp.pdf,
13.11.2017 Numerowanie, wypunktowanie, opisywanie i liczniki. Listy własne. Środowiska: quote, verse. Regulowanie wielkości czcionki. Odstępy między liniami. Przypisy. Fonty. Latex04.pdf lab08.pdf, lab09.tex, lab10.pdf, lab11.pdf.
20.11.2017 Bibliografia. Latex05.pdf lab12.tex, lab13.tex, lab13-odp.pdf, bibtest.bib.
27.11.2017 Tabele i grafika. Latex06.pdf lab14-odp.pdf, lab15.tex, lab15-odp.pdf,
4.12.2017 Matematyka. Latex07.pdf lab16-odp.pdf,
11.12.2017 Prezentacje w Latex - Beamer Latex08.pdf kolory Przeczytaj: Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych. Wykonaj ok 10-o slajdową prezentację na dowolny temat. Prezentacja powinna zawierać przynajmniej jedeną tabelę, odpowiednie ilustracje, i dowolny inny element multimedialny.