Informatyka II

Semestr letni

Algorytmy i struktury danych

Data Temat Wykład Ćwiczenia
2.03.2018 Treści programowe wykładu. Złożoność obliczeniowa Wyklad1.pdf Lab01.pdf array.h array.cc arrayApp.cc
2.03.2018 Złożoność obliczeniowa, cd. Wyklad2.pdf Lab02.pdf
9.03.2018 Rekurencja. Wyklad3.pdf Lab03.pdf
16.03.2018 Problem sortowania. Metoda dziel i zwyciężaj. Wyklad4.pdf Lab04.pdf
16.03.2018 Problem sortowania. Metoda dziel i zwyciężaj, cd. Wyklad5.pdf Lab05.pdf Lab06.pdf
23.03.2018 Abstrakcyjne struktury danych. Struktury liniowe: stos i kolejka. Wyklad6.pdf
Stos: Kolejka:
Lab07.pdf
23.03.2018 Liniowe struktury danych. Listy. Wyklad7.pdf Lab08.pdf
11.05.2018 Grafy Wyklad8.pdf Lab09.pdf
11.05.2018 Wyszukiwanie spójnych składowych grafu. Sortowanie topologiczne. Wyklad9.pdf Lab10.pdf
18.06.2018 Ścieżka eulera, cykl eulera, algorytm Bellmana-Forda, algorytm Dijkstry. Wyklad10.pdf Lab11.pdf
18.05.2018 Algorytmy zachłanne. Wyklad11.pdf Lab12.pdf
27.05.2018 Drzewa binarne. Wyklad12.pdf Zaimplementuj algorytmy z wykładów.
27.05.2018 Kopce. Wyklad13.pdf Zaimplementuj algorytmy z wykładów.
8.06.2018 Programowanie Dynamiczne Wyklad14.pdf

Podstawy modelowania w języku UML

Data Temat Wykład - plik w formacie pdf Zalecane Ćwiczenia
1.03.2018 UML wprowadzenie. Diagramy klas Wyklad1.pdf Zapoznać się z narzedziem Visual Paradigm.
1.03.2018 Związki między klasami. Diagramy obiektów Wyklad2.pdf Drawing class diagrams
8.03.2018 Diagramy przypadków użycia Wyklad3.pdf Drawing use case diagrams Documenting use case details
8.03.2018 Diagramy czynności Wyklad4.pdf Drawing activity diagrams - VP
15.03.2018 Diagramy sekwencji Wyklad5.pdf Drawing sequence diagrams
15.03.2018 Diagramy komunikacji. Diagramy czasowe. Wyklad6.pdf Drawing communication diagrams Drawing timing diagrams
15.03.2018 Przeglądowe diagramy interakcji. Diagramy maszyn stanowych Wyklad7.pdf How to Draw Interaction Overview Diagram?
How to Draw State Machine Diagram?
23.03.2018 Diagramy pakietów;
Diagramy komponentów;
Diagramy wdrożenia;
Diagramy struktur złożonych
Wyklad8.pdf
Wyklad9.pdf
Wyklad10.pdf
Wyklad11.pdf
How to Draw Package Diagram?
How to Draw Component Diagram?
How to Draw Deployment Diagram?
How to Draw Composite Structure Diagram?