Informatyka IV

Seminarium

Wizualizacja Danych

Studia dzienne

Data Temat Laboratorium - plik w formacie pdf Zalecane Ćwiczenia - pliki pdf
2.10.2017 Zrozumieć dane z gnuplotem Gnuplot01.pdf cw1.pdf
16.10.2017 Niezbędnik gnuplota Gnuplot02.pdf Lab2.pdf
Kreślenia nieposortowanych plików danych
Wygładzanie zaburzonych danych
Matematyka z gnuplotem
Zmienne i funkcje definiowane przez użytkownika
Proste przekształcenia danych
Pseudokolumny
Wykresy logarytmiczne
Gnuplot03.pdf Lab3.pdf

Zarządzanie opcjami Gnuplota
Format pliku danych
Łańcuchy
Wyjście tekstowe
System pomocy
Gnuplot04.pdf missing.dat missing1.dat

Możliwości terminala
Definiowanie własnych stylii
Różne typy wykresów
Gnuplot05.pdf data1.txt data2.txt data3.txt data-1.txt data-2.txt
Lab4.pdf
Dekoracje wykresów. Dwa układy współrzędnych na jednym wykresie. Gnuplot06.pdf Lab5.pdf Lab6.pdf
Wykresy trójwymiarowe. Kreślenie konturów. Gnuplot07.pdf Zapoznaj się również ze stronami: http://lowrank.net/gnuplot/plot3d-e.html oraz http://gnuplot.sourceforge.net/demo_svg/surface1.html Wykonaj wykresy na nich znajdujace się.
Kolorowanie wykresów. Gnuplot08.pdf
Wiele wykresów w jednym pliku (multiplot). Wykres na wykresie. Wykresy parametryczne. Wykresy polarne. Wykresy polarne 3D. Wektory. Gnuplot09.pdf